Svetsning och robotsvetsning

MIG-svetsning

Det är den vanligaste svetstekniken och fungerar på så sätt att en trådelektrod matas fram genom svetshandtaget. Med hjälp av stark ström smälts tråden och kan då användas för att läggas som en fog mellan två arbetsstycken. Det är viktigt att godset som skall sammanfogas blir tillräckligt varmt, så att materialet smälts samman i fogen.

TIG Svetsning

I aluminium och rostfritt är det bättre med en annan svetsmetod, Tig-svetsning. Med denna metod har svetsaren större kontroll över processen och styr både material- och värmetillförsel. Tig-svetsning är tidskrävande men ger en diskret, estetisk fog eller osynlig om man så önskar. Våra duktiga svetsare säkerställer att resultatet blir bästa möjliga.

Automatiserad robotsvets

Utöver vår konventionella manuella svetsning har vi en automatiserad robotsvets där vi använder CMT svets (Cold Metal Transfer). Tekniken tillåter att gods sammanfogas med mindre värmetillförsel vilket ger en ökad formstabilitet, inte minst viktigt vid arbete i tunnare material som annars lätt kan ta skada. Den ger heller inget “sprut” och reducerar därmed efterarbete, och inte minst viktigt, man får jämna och snygga svetsfogar. Vår robotsvets lämpar sig för produktion i lite större kvantiteter då det krävs speciella fixturer för varje produkt.

Kontakta oss om hur vi kan hjälpa dig med vilken svetsmetod som passar dina behov bäst.

Referensbilder

Vill du veta mer?