Vi tillverkar dina produkter i tunnplåt med stansning och bockning i små/medelstora serier. Vi utför volymproduktion i tunnplåt med smart och kostnadseffektiv produktion. Vi legolackerar dina produkter i vår moderna pulverlackanläggning.

Svetsning

Mig-svetsning är den vanligaste svetstekniken och fungerar på så sätt att en trådelektrod matas fram genom svetshandtaget. Med hjälp av stark ström smälts tråden och kan då användas för att läggas som en fog mellan två arbetsstycken. Det är viktigt att godset som skall sammanfogas blir tillräckligt varmt, så att materialet smälts samman i fogen.

TIG Svetsning

I aluminium är det bättre med en annan svetsmetod, Tig-svetsning. Med denna metod har svetsaren större kontroll över processen och styr både material- och värmetillförsel. Tig-svetsning är tidskrävande men ger en diskret och estetisk fog.

Automatiserad robotsvets

Utöver vår konventionella manuella svetsning har vi en automatiserad robotsvets där vi använder den senaste tekniken, så kallad CMT svets (Cold Metal Transfer). Tekniken tillåter att gods sammanfogas med mindre värmetillförsel vilket ger en ökad formstabilitet, inte minst viktigt vid arbete i tunnare material som annars lätt kan ta skada. Den ger heller inget “sprut” och reducerar därmed efterarbete, och inte minst viktigt, man får jämna och snygga svetsfogar. Vår robotsvets lämpar sig för produktion i lite större kvantiteter då det krävs speciella fixturer för varje produkt.

Film från vår robotsvets

Produktionsområden

Vi är ett företag som vill vara kompletta och har därför byggt upp en bred maskinpark så att vi skall kunna erbjuda en helhetslösning för dig som kund. Här kan du se en överblick av de områden vi arbetar inom och lite kort om hur de fungerar.